dimarts, 30 de gener del 2007

Un altre bloc?

Borges ho sabia. A la Biblioteca de Babel hi és escrit tot. La Biblioteca de Babel és total i els llibres dipositats a les seves lleixes enregistren totes les combinacions possibles dels símbols ortogràfics: un nombre inimaginable, però finit. És a dir, a la Biblioteca de Babel hi ha tots els llibres que un home pot escriure o imaginar, fins i tot els llibres que mai no s'escriuran.
Potser Borges intuïa la revolució digital. Potser la Xarxa és la Biblioteca. Aleshores, vista la impossibilitat de dir res de nou, i vista les elevades possibilitats que qualsevol aportació passi desaparcebuda fins i tot en el cas que un atzar remot (un buit impossible a la Biblioteca) ens permetés dir res de nou, ¿quin interès pot tenir un altre fil en una teranyina finita però definitiva? La consideració ens pot fer pensar que el fil és salvífic, com el d'ariadna, però l'escriptura redemptora es pot exercir en un paper privat. La vanitat humana no té límits. Reconeguem-ho, ara que inaugurem aquest (altre) bloc a Babel.